HỘI THẢO “CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG” – “CẤY GHÉP IMPLANT VÙNG THẨM MỸ”

👍 Một ngày hội thảo thành công ! Cảm ơn quý Bs đã đến tham dự cùng Smartdental.

👍 Cảm ơn ANTHOGYR, Dr Diego Lops đã mang đến cho chúng tôi những kiến thức mới và những trải nghiệm tuyệt vời !
Hẹn gặp lại …

#Implant
#Anthogyr

✅ Một món quà của Dr Diego Lops gửi tới quý Bs.

FILE_20191126_133545_5023423_1

FILE_20191126_133545_5023355_1