STRONG 210

STRONG 210

Không hẳn với tiêu chí ” Đẹp – Bền – Êm ” Strong 210 của hãng SaeShin 🇰🇷🇰🇷🇰🇷 đem lại trong xưởng Labo mà còn hơn thế nữa
– Đánh bay vết sơn móng tay( đủ để nói em nó êm như nào)

Sản Phẩm Liên Quan