GIẢI PHÁP CẤY GHÉP IMPLANT TỨC THÌ VÙNG THẨM MỸ

GIẢI PHÁP CẤY GHÉP IMPLANT TỨC THÌ VÙNG THẨM MỸ

Giải pháp Cấy ghép implant tức thì vùng thẩm mỹ. Axiom BL 2.8 – ??????

Nghiên cứu đã chứng minh độ vững ổn sau khi cắm và thoả mãn được các vị trí theo chiều trên dưới, gần xa, trong ngoài, độ nghiêng…

Dưới đây là những đường kính, chiều dài, độ nghiêng cần cho 1 case vùng răng cửa.

 

Sản Phẩm Liên Quan