Tin tức

Tìm hiểu về máy điều trị tủy nội nha

Tìm hiểu về máy điều trị tủy nội nha

ĐIỀU TRỊ TỦY BẰNG MÁY: QUAY LIÊN TỤC(ROTARY ) vs NỘI NHA CHU KỲ QUA LẠI (RECIPROCATING) . BẠN LỰA CHỌN HỆ THỐNG NÀO ? LÀM SAO ĐỂ ĐIỀU TRỊ MỘT FILE DUY NHẤT? Hãy đọc bài viết để giải quyết những câu hỏi này. Một làn sóng mới đang nổi lên ở khắp mọi nơi trong những trong thời gian gần đây cho công … Đọc Thêm

XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI LÀM VIỆC & ĐIẾM CHÓP RĂNG (kiến thức chuyên ngành)

XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI LÀM VIỆC & ĐIẾM CHÓP RĂNG (kiến thức chuyên ngành)

XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI LÀM VIỆC & ĐIẾM CHÓP RĂNG (kiến thức chuyên ngành) Lang thang trên forum nhasisaigon đọc được tài liệu về xác định chóp răng ngoài phần kiến thức chuyên ngành bổ ích  còn có phần nghiên cứu về các loại máy đo. Trong đó có máy đo Smartdental phân phối của hãng MedicNrg. Xin … Đọc Thêm

Trang 2 trên 212